QUYỀN LỢI CHI TIẾT

QUỸ NẰM VIỆN 70 TRIỆU

Chi phí phòng
Chi phí phẫu thuật
Chi phí xét nghiệm
Chi phí thuốc
Không đồng chi trả.

QUỸ SINH MỔ 70 TRIỆU

Nếu theo yêu cầu của bác sĩ.

QUỸ THAI SẢN 14 TRIỆU

Sinh thường/Sinh mổ tự nguyện
Biến chứng thai sản
Trợ cấp thêm 1 - 1.5 Triệu nếu sử dụng BHYT.

QUỸ NGOẠI TRÚ 8 TRIỆU

Chi phí khám bệnh và tư vấn của bác sĩ
Chi phí thuốc theo kê toa của bác sĩ
Chi phí xét nghiệm.

QUỸ TAI NẠN 50 TRIỆU

Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Chi phí y tế nội trú và ngoại trú 30 Triệu VND.

THỜI GIAN CHỜ

Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Chi phí y tế nội trú và ngoại trú 30 Triệu VND.

LOẠI TRỪ

Xem quyền lợi chi tiết để biết thêm thông tin.

QUỸ NẰM VIỆN 70 TRIỆU

Chi phí phòng
Chi phí phẫu thuật
Chi phí xét nghiệm
Chi phí thuốc
Không đồng chi trả.

QUỸ SINH MỔ 70 TRIỆU

Nếu theo yêu cầu của bác sĩ.

QUỸ THAI SẢN 14 TRIỆU

Sinh thường/Sinh mổ tự nguyện
Biến chứng thai sản
Trợ cấp thêm 1 - 1.5 Triệu nếu sử dụng BHYT.

QUỸ NGOẠI TRÚ 8 TRIỆU

Chi phí khám bệnh và tư vấn của bác sĩ
Chi phí thuốc theo kê toa của bác sĩ
Chi phí xét nghiệm.

QUỸ TAI NẠN 50 TRIỆU

Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Chi phí y tế nội trú và ngoại trú 30 Triệu VND.

THỜI GIAN CHỜ

Tử vong và thương tật toàn bộ vĩnh viễn
Chi phí y tế nội trú và ngoại trú 30 Triệu VND.

LOẠI TRỪ

Xem quyền lợi chi tiết để biết thêm thông tin.

ĐIỀU KIỆN THAM GIA

DANH SÁCH BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM BẢO LÃNH VIỆN PHÍ ĐIỀU TRỊ NỘI TRÚ

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Đối với thành viên đã ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm với Công ty TCA trước ngày 01/11/2019

- Thời hạn đăng kí: Chỉ được đăng ký tham gia TCA CARE trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/11/2019

-  Hiệu lực bảo hiểm: bắt đầu từ ngày 01 của tháng kế tiếp sau ngày đăng ký đến 31/10/2020

-  Phí bảo hiểm: 1 triệu 815 ngàn đồng.

Đối với thành viên đã ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm với Công ty TCA sau ngày 01/11/2019

- Thời hạn đăng kí: Chỉ được đăng ký tham gia TCA CARE trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm với Công ty TCA.

- Phí bảo hiểm: Sẽ được tính dựa trên cơ sở tỷ lệ: 1 triệu 815 ngàn chia cho 12 tháng, nhân với tổng số tháng được bảo hiểm.

Hình thức đóng phí: chuyển khoản

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CP TC ADVISORS

Số Tài khoản: 19128353439011 - Ngân Hàng Techcombank Chi nhánh Sài Gòn

Đối với thành viên đã ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm với Công ty TCA trước ngày 01/11/2019

- Thời hạn đăng kí: Chỉ được đăng ký tham gia TCA CARE trong vòng 90 ngày kể từ ngày 01/11/2019

-  Hiệu lực bảo hiểm: bắt đầu từ ngày 01 của tháng kế tiếp sau ngày đăng ký đến 31/10/2020

-  Phí bảo hiểm: 1 triệu 815 ngàn đồng.

Đối với thành viên đã ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm với Công ty TCA sau ngày 01/11/2019

- Thời hạn đăng kí: Chỉ được đăng ký tham gia TCA CARE trong vòng 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác phân phối sản phẩm bảo hiểm với Công ty TCA.

- Phí bảo hiểm: Sẽ được tính dựa trên cơ sở tỷ lệ: 1 triệu 815 ngàn chia cho 12 tháng, nhân với tổng số tháng được bảo hiểm.

Hình thức đóng phí: chuyển khoản

Đơn vị thụ hưởng: CÔNG TY CP TC ADVISORS

Số Tài khoản: 19128353439011 - Ngân Hàng Techcombank Chi nhánh Sài Gòn

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM

MẪU ĐƠN YÊU CẦU
THAM GIA BẢO HIỂM

DANH SÁCH CƠ SỞ Ý TẾ
LOẠI TRỪ CHI TRẢ

DANH SÁCH BỆNH HIỂM NGHÈO ĐÍNH KÈM NGHỊ ĐỊNH 134/2016/NĐ-CP

MỘT SỐ THUẬT NGỮ
TRONG QUY TẮC BẢO HIỂM

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN QUYỀN LỢI BẢO HIỂM

Lưu ý:
1. Kiểm tra thông tin số CMND trên thẻ đúng thông tin
2. Người được bảo hiểm phải điều trị nội trú/ ngoại trú/ chăm sóc Răng trong hệ thống Bảo lãnh viện phí/ danh sách cơ sở y tế liên kết của PVI
3. Người được bảo hiểm có thẻ bảo hiểm và có tên được khai báo trong danh sách bảo hiểm
4. Nguyên nhân điều trị phải thuộc phạm vi bảo hiểm, vượt qua thời gian chờ (nếu có)
5. Bệnh viện và PVI có đủ thông tin để xác định khả năng bồi thường
6. Người được bảo hiểm phải đặt cọc 1 khoản tiền theo yêu cầu của bệnh viện trong trường hợp nhập viện ngoài giờ làm việc hoặc theo quy định của bệnh viện. Sau khi được công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh viện phí, bệnh viện sẽ hoàn lại toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc khi người được bảo hiểm xuất viện.
7. Bảo lãnh viện phí không áp dụng cho điều trị cấp cứu, điều trị tai nạn, sanh trọn gói, chi phí khám, kiểm tra xét nghiệm v.v. trước khi nhập viện, chi phí tái khám sau xuất viện, chi phí dưỡng nhĩ và các khoản trợ cấp. Người được bảo hiểm sẽ thanh toán tiền trước rồi gởi hồ sơ yêu cầu bồi thường sau.
8. Thời gian xác nhận bảo lãnh viện phí: tối đa 24 giờ kể từ khi PVI nhận được yêu cầu từ phía bệnh viện.
9. Bảo lãnh ngoại trú: Nếu mức trách nhiệm còn lại của khách hàng từ 2,000,000 đồng trở xuống hệ thống không thực hiện bảo lãnh viện phí.
Bảo lãnh nha khoa: Nếu mức trách nhiệm còn lại của khách hàng từ 1,000,000 đồng trở xuống hệ thống không thực hiện bảo lãnh viện phí.
10. Danh sách bệnh viện bảo lãnh được cập nhật mới nhất tại http://pvicare.vn ”Danh sách bệnh viện bảo lãnh”
11. Liên Hệ Hotline PVI: 1900.545.458 hoặc 0395.453.115 hoặc 0799.453.115 để nhận tư vấn về Thanh Toán Quyền Lợi Bảo Hiểm 

Lưu ý:
1. Kiểm tra thông tin số CMND trên thẻ đúng thông tin
2. Người được bảo hiểm phải điều trị nội trú/ ngoại trú/ chăm sóc Răng trong hệ thống Bảo lãnh viện phí/ danh sách cơ sở y tế liên kết của PVI
3. Người được bảo hiểm có thẻ bảo hiểm và có tên được khai báo trong danh sách bảo hiểm
4. Nguyên nhân điều trị phải thuộc phạm vi bảo hiểm, vượt qua thời gian chờ (nếu có)
5. Bệnh viện và PVI có đủ thông tin để xác định khả năng bồi thường
6. Người được bảo hiểm phải đặt cọc 1 khoản tiền theo yêu cầu của bệnh viện trong trường hợp nhập viện ngoài giờ làm việc hoặc theo quy định của bệnh viện. Sau khi được công ty bảo hiểm xác nhận bảo lãnh viện phí, bệnh viện sẽ hoàn lại toàn bộ hoặc một phần tiền đặt cọc khi người được bảo hiểm xuất viện.
7. Bảo lãnh viện phí không áp dụng cho điều trị cấp cứu, điều trị tai nạn, sanh trọn gói, chi phí khám, kiểm tra xét nghiệm v.v. trước khi nhập viện, chi phí tái khám sau xuất viện, chi phí dưỡng nhĩ và các khoản trợ cấp. Người được bảo hiểm sẽ thanh toán tiền trước rồi gởi hồ sơ yêu cầu bồi thường sau.
8. Thời gian xác nhận bảo lãnh viện phí: tối đa 24 giờ kể từ khi PVI nhận được yêu cầu từ phía bệnh viện.
9. Bảo lãnh ngoại trú: Nếu mức trách nhiệm còn lại của khách hàng từ 2,000,000 đồng trở xuống hệ thống không thực hiện bảo lãnh viện phí.
Bảo lãnh nha khoa: Nếu mức trách nhiệm còn lại của khách hàng từ 1,000,000 đồng trở xuống hệ thống không thực hiện bảo lãnh viện phí.
10. Danh sách bệnh viện bảo lãnh được cập nhật mới nhất tại http://pvicare.vn ”Danh sách bệnh viện bảo lãnh”
11. Liên Hệ Hotline PVI: 1900.545.458 hoặc 0395.453.115 hoặc 0799.453.115 để nhận tư vấn về Thanh Toán Quyền Lợi Bảo Hiểm 

THÔNG TIN CHỨNG TỪ THANH TOÁN

- Chứng từ thanh toán vui lòng gửi về:
     1. Trung tâm chăm sóc khách hàng Bảo hiểm PVI Phía Nam: Tầng 1, Toà nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
     2. Trung tâm chăm sóc khách hàng Bảo hiểm PVI Phía Bắc: Tầng 19, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Số điện thoại: 0243.768.2999)
- Liên Hệ Hotline PVI: 1900.545.458 hoặc 0395.453.115 hoặc 0799.453.115 để nhận tư vấn về Thanh Toán Quyền Lợi Bảo Hiểm 

 

- Chứng từ thanh toán vui lòng gửi về:
     1. Trung tâm chăm sóc khách hàng Bảo hiểm PVI Phía Nam: Tầng 1, Toà nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, Tp.HCM.
     2. Trung tâm chăm sóc khách hàng Bảo hiểm PVI Phía Bắc: Tầng 19, Số 1 Phạm Văn Bạch, Quận Cầu Giấy, Hà Nội. (Số điện thoại: 0243.768.2999)
- Liên Hệ Hotline PVI: 1900.545.458 hoặc 0395.453.115 hoặc 0799.453.115 để nhận tư vấn về Thanh Toán Quyền Lợi Bảo Hiểm 

 

THÔNG TIN KHAI BÁO